CÁ TRA FILLET
CÁ TRA FILLET
  • Mã số
    CMI01P01
  • Giá
    Call
  • Danh mục

• Tên sản phẩm: Cá tra fillet đông lạnh

• Mô tả: Thịt trắng, không da, không xương, không dè, không mỡ, không đỏ.

• Hóa chất xử lý: Không sử dụng phosphate hoặc có sử dụng phosphate.

• Kích thước: 60/120; 120/170; 170/220; 220+ (gram/miếng) 2/4; 4/6; 6/8; 8/10; 10+ và 3/5; 5/7; 7/9; 9/11, 11+ ( oz/miếng).

• Quy cách đóng gói:

+ IQF: 1kg, 2kgs, 2.5kgs, 5kgs, 10kgs/PE; 10kgs/thùng chính có dây đai.

+ BLOCK: 5kgs/block x 2blocks/thùng; 5kgs/block/thùng chính có dây đai.

 

Viết đánh giá