• TẦM NHÌN: Trở thành biểu tượng niềm tin trong ngành sản xuất Cá tra đông lạnh của Việt Nam và là công ty đi đầu trong việc áp dụng công nghệ hiện đại để sản xuất các sản phẩm Cá tra có nguồn gốc từ “nông nghiệp sạch” có giá trị gia tăng cao.
  • SỨ MỆNH: Xây dựng niềm tin khách hàng bằng chất lượng.