CÁ TRA FILLET CÒN DA
CÁ TRA FILLET CÒN DA
  • Mã số
    CMI01P04
  • Giá
    Call
  • Danh mục

• Tên sản phẩm: Cá tra fillet còn da đông lạnh

• Mô tả: Còn da, còn mỡ, không xương, sát dè hoặc còn dè (1-2cm, 2-3cm).

• Hóa chất xử lý: có sử dụng phosphate.

• Kích thước: 200-300; 300-400.

• Quy cách đóng gói: Bulk 5kgs, 10kgs/thùng chính có dây đai.

Viết đánh giá